vinkje USP's Specialised in the delivery and maintenance of watermakers vinkje USP's Service-oriented approach
vinkje USP's For both leisure as marine & offshore market                   vinkje USP's Quick and competent responses

Werking watermaker

HET OMGEKEERDE OSMOSE PROCES

Osmose is de natuurlijk voorkomende diffusie via een semipermeabel membraan van twee mengbare oplossingen, met als doel de zoutconcentratie gelijk te maken. Dit vindt plaats doordat water uit de laag geconcentreerde oplossing (drinkwater), op natuurlijke wijze door een semipermeabel membraan diffundeert naar de hoger geconcentreerdeoplossing (zee- of brak water). Zee / brak water is een hoge concentratie oplossing. Drinkwater is een lage concentratie oplossing. Daarom kan het zeewater of brak water niet op natuurlijke wijze diffunderen door een semi-permeabel membraan om zodoende drinkwater te produceren.

De Oplossing

Een kunstmatige proces, omgekeerde osmose, overwint dit natuurverschijnsel. Door het zee- of brak water (onder hoge druk) door een semi-permeabel membraan te forceren, kan drinkwater worden geproduceerd. Ontzouting door middel van omgekeerde osmose met een watermaker maakt het eens onmogelijke, mogelijk: drinkbaar water uit ondrinkbaar waterbronnen produceren.

 • Lage druk:
  • Voedingswater (zout of brak water) komt het systeem via een inlaatklep binnen en wordt vervolgens gefilterd door een ruw water Sea Strainer. De druk van het voedingswater wordt verhoogd door de Booster pomp en in meerdere stappen gefilterd door standaard en optionele voorfiltratie eenheden, waaronder Media Filter, Plankton filter, Voorfilter en Olie Water Scheider.
 • Hoge Druk:
  • De RVS Hoge Druk Pomp verhoogt dan het gefilterde voedingswater naar een hoog drukniveau en in de glasvezel versterkte Membraan Behuizing. De tegendruk regelaar regelt en houdt een voldoende hoog drukniveau in het membraan automatisch in stand. De geconcentreerde pekel komt in de Brine water Flowmeter die observatie van de toestand van de hogedrukpomp toelaat. Het Brine water wordt vervolgens via de Brine afvoerleiding over boord afgevoerd.
 • Product Water:
  • Het product water uit het RO-Membraan passeert een zoutconcentratie, die zich automatisch aanpast voor temperatuurveranderingen, en registreert, elektronisch, het zoutgehalte van het product water. Vervolgens wordt door de product flowmeter de hoeveelheid drinkwater die wordt geproduceerd geregistreerd. Het product water gaat vervolgens naar de 3-Weg Solenoid Afsluiter. Hier wordt drinkwater omgeleid naar het Koolfilter, waar eventueel aanwezige gassen of geuren worden geabsorbeerd en verwijderd uit het product water. De laatste zuiveringsstap vindt plaats in de ultraviolette sterilizator waarbij 99,9% van alle micro-organismen, zoals virussen en bacteriën worden vernietigd.
 • Spoelen en reiniging:
  • De 3-weg kleppen zijn bedoeld om het systeem te spoelen en te reinigen. De automatische Fresh Water Flush zorgt ervoor dat het systeem met zoet water wordt gevuld als deze wordt stop gezet.
 • Elektronica:
  • Alle elektrische aansluitingen komen uit het Bedieningspaneel. Dit paneel is zeer geavanceerd en beschikt over computergestuurde, betrouwbare solid state elektronica met geavanceerde eigen logische functies die in geen enkel ander ontzilting systeem aanwezig zijn. Verschillende afstandsbedieningen zijn beschikbaar voor bediening op afstand van het systeem.

WOORDENLIJST

De volgende termen zijn nuttig in het vertrouwd raken met de werking van uw watermaker.

 • Grenslaag / concentratiepolarisatie
  • Wanneer het water door het membraan dringt, blijft vrijwel al het zout achter in het brine kanaal. In elk dynamisch hydraulisch systeem stroomt de vloeistof naast een wand relatief langzaam. Hoewel het grootste deel van de stroom turbulent is, is een dunne film naast de wand (het membraan) laminair. Deze dunne film wordt de grenslaag genoemd. Bij de grenslaag zijn de zouten verzadigd en kunnen zich gemakkelijk hechten en vastklonteren op het oppervlak van het RO membraanelement wanneer de Voedingswater Flow onvoldoende is. Daarom is het belangrijk om een voldoende hoge voedingswater flow door het RO membraan te handhaven, om daarmee concentratie polarisatie te voorkomen.
 • Zout water snelheid
  • De zout water flow over het membraanoppervlak is erg belangrijk voor zowel de kwaliteit van als de hoeveelheid productwater. Bij lage flows treedt concentratie polarisatie op, waardoor de kwaliteit van het water daalt. Bovenop de inferieure kwaliteit van het product water, kan een lage zout water flow het neerslaan van slecht oplosbare zouten versnellen, die het RO membraanelement zullen bevuilen (concentratie polarisatie). Wanneer dit gebeurt, zal de productwater flow (productie) afnemen. Het geïntegreerde ontwerp van de voedingswaterpomp zorgt voor een relatief rustige en continue stroom van voedingswater langs en door het RO membraanelement.
 • Verdichtingsrisico
  • Enige verdichting van de membraan structuur kan plaatsvinden tijdens het gebruik bij verhoogde drukken, boven de 1000 psi (69 bar). Deze verandering staat bekend als verdichting en gaat gepaard met een vermindering van de waterproduktie snelheid. Wanneer het omgekeerde osmose membraan element wordt onderworpen aan dergelijke verhoogde drukken boven de 1000 psi (69 bar) worden de produktwater kanalen samengeperst, wat resulteert in restricties en op zijn beurt in verminderde productwater opbrengst.
 • Osmotische druk
  • De overdracht van het water van de ene zijde van de membraan naar de andere zal doorgaan totdat de overdruk groot genoeg is om een ​​netto overdracht van het oplosmiddel (water) naar de meer geconcentreerde (voedingswater) oplossing te voorkomen. Bij evenwicht is de hoeveelheid water die in beide richtingen stroomt gelijk, en de overdruk wordt dan gedefinieerd als de “osmotische druk” van de oplossing met die bijzondere concentratie van opgeloste stoffen.
 • Druk
  • De werkdruk heeft een directe invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het productwater. Beide factoren zullen toenemen als de systeemdruk wordt verhoogd (grotere hoeveelheid en een hogere kwaliteit binnen ontwerpgrenzen). Het systeem moet op de laagste druk die nodig is om de ontworpen product waterhoeveelheid te bereiken worden bediend. Deze parameter minimaliseert ook de verdichting, die in een hoger tempo optreedt bij hogere drukken en bij hogere temperaturen. De systeem werkdruk kan worden aangepast (of wordt automatisch aangepast) om de ​​hoeveelheid productwater volgens ontwerp te behouden. Echter bij lage temperaturen of een erg hoog zoutgehalte aan voedingswater zal het systeem moeten werken bij een hogere dan de normale druk om de hoeveelheid productwater constant te kunnen houden. Echter, aangezien de maximaal toegestane druk is begrensd zal men moeten accepteren dat de productwaterflow bij lage watertemperatuur ook lager is. Dit is een normaal effect dat optreedt bij elke RO-installatie.
 • Spiraalgewonden membraan
  • Het spiraalgewonden membraan bestaat uit meerdere membraan enveloppen, elk gevormd door het omsluiten van een gekanaliseerd productwatervoerend materiaal tussen twee grote, vlakke membraanplaten. De membraan envelop is afgedicht aan drie randen met een speciale lijm en met de lijm bevestigd aan een ​​kleine diameter pijp. Een polypropyleen scherm wordt gebruikt om het voedingswaterkanaal tussen de membraanenveloppen te vormen. De enveloppen worden opgerold om de cilindrische configuratie van het membraanelement te behouden. De centrum buis is het permeaat (productwater) verzamelen kanaal. Verschillende membraanelementen kunnen in serie worden aangesloten binnen één of meer drukvaten).
 • Watertemperatuur effect
  • De productwater flow door het membraan wordt sterk beïnvloed door de temperatuur van het water. Bij een lagere watertemperatuur is het RO-membraan minder doorlaatbaar. Bij elke gegeven druk neemt de productwater flow toe met stijgende watertemperatuur en wordt gereduceerd bij lagere temperaturen.